Hoe kunnen we helpen?

Remeha Branderaut. Avanta S101328 – S103124

← Alle artikelen

Hints & Tips

Instellen DF- en DU-codes na vervangen van de automaat

NOTE 1: Het is nu mogelijk de Avanta 24 kW CW3 en de Avanta 28 kW CW4 direct in de overdruk CLV-uitvoering te bestellen. Bij deze uitvoeringen is het niet meer nodig om parameters te wijzigen en het rookgaszijdige terugslagklepje te plaatsen. Ook de sticker met daarop de bij overdruk CLV behorende toerentallen is reeds op de ketel geplakt. U hoeft alleen het overdruk CLV-registratieformulier nog maar in te vullen en op te sturen. Voor de overdruk CLV ketels zijn de DF-codes 8 en 9 toegepast (zie tabel hieronder). Bij het vervangen van de automaat dienen deze codes ingevoerd te worden.

NOTE 2: Remeha heeft in 2006 de serie Avanta uitgebreid van één CW4-toestel naar een complete serie met CW3-, CW4- en CW5-toestellen. Ondanks de verschillen in capaciteit zijn alle typen uitgerust met dezelfde branderautomaat. Deze automaat wordt in de fabriek ingesteld op het betreffende keteltype. Om het eenvoudig te houden levert Remeha voor vervanging van de branderautomaat ook één serviceautomaat, die zowel in de eerste als in de tweede generatie Avanta gemonteerd kan worden. Voor de instelling van de juiste parameters per type ketel, dienen bij de eerste opstart van de serviceautomaat de juiste DF- en DU-codes ingetoetst te worden. Dit zijn de codes voor de verschillende typen:

Samengevat:

Bij de BC320 automaat kan in principe de dF waarde niet veranderd worden. Deze staat meestal op 0.

Hieruit volgt dat de BC320 alleen geschikt is voor de 1e generatie Avanta’s. (tot 2006)

Bij de BC321 kunnen de dF en dU waardes wel veranderd worden en is dus geschikt voor alle Avanta ketels.

Vervang in ketels waar de dF waarde 

0 of 1 is, de automaat met een BC320.

In combinatie met een WTW unit

Indien er een WTW unit op de automaat is aangesloten, vergeet dan niet parameter P22 op 1 te zetten, automaat zal anders na een paar uur in storing vallen omdat hij zijn warmte niet kwijt kan of geen WTW detecteert. (zie “Wijzigen van parameters op installateurniveau”)

28kW → 24kW

Automaat overzetten van 28KW naar 24KW ketel en omgekeerd wanneer de DF waarde niet veranderd kan worden (BIC320):

Verander dan de parameter(s) voor het maximum toerental van de ventilator zoals onderstaand: (P18 en evt. P17)

24KW  P18 = 44

28KW  P18 = 53

P17 = 35

BIC321

Bij de BIC321 staat DF standaard op 2 en DU op 1.(24KW) Pas de DF en DU codes aan het toestel aan (zie pagina 7)

Smartpower op thermostaat (vanaf 2009)

Bij automaten vanaf 2009 is “smartpower” toegepast op de opentherm uitgang. Mocht de thermostaat niet meer werken na het vervangen van de automaat, dan kan het zijn dat de automaat van voor 2009 is en de thermostaat wel “smartpower” nodig heeft. (Dit zijn in principe alle OT thermostaten zonder batterijen of externe voeding) Het kan ook zijn dat dan alleen de achtergrondverlichting niet meer werk.

Wijzigen van parameters op installateurniveau

LET OP! Indien er een WTW unit op de automaat is aangesloten vergeet dan niet parameter P22 op 1 te zetten. De automaat zal anders na een aantal uur in storing vallen omdat hij zijn warmte niet kwijt kan of geen WTW detecteert.