Hoe kunnen we helpen?

Remeha Branderaut. Selecta MCBA1459D 7675358

← Alle artikelen

Algemeen

Nadat de elektrische voeding naar het toestel is ingeschakeld, of nadat het toestel d.m.v. de ‘reset’-toets is ontgrendeld, wordt op het display de zogenaamde temperatuurmode weergegeven. Door de ‘prog.’-toets telkens kort in te drukken, kan worden gekozen uit de onderstaande 5 modes:

1- Temperatuurmode (zonder punt)

2- Programmeermode (punt brandt)

3- Bedrijfsmode (punt knippert)

4- Mode ‘geforceerd Hoog’ (H)

5- Mode ‘geforceerd Laag’ (L)

Daarnaast zijn via de PC of service tool aansluiting instellingen op service- en fabrieksniveau te wijzigen.

Temperatuurmode

In de temperatuurmode wordt met één cijfer de ketelwatertemperatuur per 10°C weergegeven. Als op het display bijvoorbeeld het cijfer 6 verschijnt, wil dat zeggen dat de temperatuur 60°C ± 5°C is. In de temperatuurmode brandt of knippert de punt niet.

Programmeermode

In de programmeermode kunnen enkele belangrijke instellingen veranderd worden, zoals bijvoorbeeld de gewenste taptemperatuur en het tapcomfort. Door vanuit de temperatuurmode de ‘prog.’-toets één keer kort in te drukken, verschijnt de letter P op het display. Wordt vervolgens de ‘prog.’-toets langer dan 1 sec. ingedrukt, dan knippert de letter P tweemaal en komt u in de programmeermode. Door nu telkens opnieuw kort op de ‘prog.’-toets te drukken, verschijnen op het display de cijfers en letters van de betreffende parameter. Deze lopen van 1 tot F, en hebben de volgende betekenis:

Tabel 01 – Overzicht en betekenis parameters

(*) de waarde die bij deze instelling hoort is door de installateur te veranderen en werkt natuurlijk alleen als deze instelling geactiveerd is. (**) fabrieksinstellingen

De programmeermogelijkheden zijn in zes groepen (I t/m VI) verdeeld, zie Tabel 01. In elke groep kan maximaal één instelling actief zijn. Achter de geactiveerde instelling knippert de punt. Wilt u een andere instelling kiezen, houd dan de ‘prog.’-toets langer dan 1 sec. ingedrukt op de gewenste instelling. Deze keuze wordt dan actief. Dit wordt bevestigd doordat het getoonde cijfer of de getoonde letter tweemaal knippert. Als u aan het einde van de lijst bent gekomen (keuze F), en u drukt nogmaals op de ‘prog.’-toets, dan verschijnt opnieuw de letter P op het display. Als u nu de ‘prog.’-toets langer dan 1 sec. ingedrukt houdt, verlaat u de programmeermode en komt u terecht in de bedrijfsmode. De gewijzigde instelling wordt automatisch bewaard. Opmerking: Als in de programmeermode 1 min. geen toets wordt ingedrukt, volgt een automatische terugkeer naar de temperatuurmode

Bedrijfsmode

In de bedrijfsmode kan afgelezen worden met welke stap van het programma de besturingsautomaat bezig is.

Zo is te zien of het toestel aan het ventileren of aan het ontsteken is.

De bedrijfsmode is te bereiken door vanuit de temperatuurmode de ‘prog.’-toets twee keer kort in te drukken.

In deze mode zal de punt knipperen. Op het display zal nu een cijfer of letter verschijnen.

In tabel 02 kunt u zien wat de betekenis is:

Tabel 02

Storingscodes en oorzaken

Bij een storingsmelding knipperen in het display twee cijfers om en om,waarbij bij het laatste cijfer ook de punt brandt.